Minimumloon per 1 juli 2016

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2016 omhoog van € 1.524,60 naar 
€ 1.537,20 per...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij kleine belangen

De Hoge Raad heeft bepaald dat de BOF ook mag worden toegepast bij een indirect belang kleiner dan...

Lees meer

Wegstrepen rekening-courant is een illusie

In de media wordt geopperd dat de rekening-courantschuld aan de eigen BV eenvoudig kan worden...

Lees meer

Meer duidelijkheid voor pensioen eigen beheer

Het pensioen eigen beheer zal naar alle waarschijnlijkheid volledig worden...

Lees meer