Jaarrekeningen verplicht aanleveren middels SBR

Vanaf boekjaar 2016 moeten kleine rechtspersonen hun (verkorte) jaarrekening publiceren middels...

Lees meer

Aftrek BTW bij instandhoudingskosten

BTW die drukt op instandhoudingskosten komen ook bij leegstand voor aftrek in...

Lees meer

Keuzemogelijkheid voor pensioen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen.

Lees meer

Heffingvrij vermogen voor buitenlanders

Het heffingsvrije vermogen is ook van toepassing voor buitenlands belastingplichtigen.

Lees meer