Wetsvoorstel uitfasering ‘Wet Hillen’ ingediend

Belastingplichtigen mét een eigen woning maar zónder eigenwoningschuld hebben nu nog volledig recht op de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Dit heeft tot gevolg dat er geen ‘bijtelling’ bij het inkomen uit werk en woning wordt berekend voor de eigen woning.

Inmiddels is er een wetsvoorstel tot hetuitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de zogenoemde ‘Wet Hillen’) ingediend bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, betekent dit dat vanaf 1 januari 2019 de aftrek in dertig jaren zal worden afgebouwd. In dat geval zal de aftrek per 1 januari 2018 volledig zijn komen te vervallen.

Om er zeker van te zijn dat de maatregel per 1 januari 2019 in werking treedt, dient één en ander op 1 januari 2018 vastgesteld te zijn. Wanneer de Tweede Kamer heeft beslist op dit wetsvoorstel zullen wij u nader informeren over deze ontwikkelingen.


Gepubliceerd: 7 november 2017 

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels