Directeur grootaandeelhouders DGA

Directeur grootaandeelhouder

Kenmerkend voor uw type ondernemerschap is dat u houder bent van de aandelen van een onderneming: een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). U bent bij de vennootschap (één van de) werknemer(s). De totale onderneming kan uit één, maar ook uit meerdere rechtspersonen bestaan. Ook kan er, als u niet alle aandelen in bezit hebt, sprake zijn van deelnemingen. De resultaten van de onderneming vallen onder vennoots­chaps­belasting.

Brede dienstverlening

Wolfsbergen Van Haarlem zorgt ervoor dat de jaarrekening van de BV juist wordt opgesteld en dat aangiften juist en tijdig worden ingediend. Voor de DGA spelen daarnaast belangrijke vraagstukken: hoe kan de ondernemingswinst zo fiscaal vriendelijk mogelijk naar privé worden gebracht? Wat is de status van uw oudedagsvoorziening?

Wij adviseren ook bij kwesties als trouwen, scheiden en overlijden en bij het overdragen van de BV, bijvoorbeeld aan de kinderen. Daarnaast kunt u bij Wolfsbergen Van Haarlem ook rekenen op betrouwbare managementinformatie die is afgeleid uit uw administratie, op hulp bij financieringen en assistentie bij accountantscontrole. Vanzelfsprekend zijn wij namens u een competente gesprekspartner bij de belastingdienst

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels