Ondernemingen rechtspersonen

Rechtspersonen

Uw onderneming is bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Uw onderneming kan bestaan uit één rechtspersoon, maar ook uit meerdere rechtspersonen. Wanneer niet alle aandelen in uw bezit zijn, kan sprake zijn van deelnemingen. Om de vennootschap te laten ondernemen zal ten minste één persoon in loondienst zijn. Het resultaat van de vennootschap valt onder de vennootschapsbelasting.

Brede dienstverlening

Wolfsbergen Van Haarlem zorgt ervoor dat de jaarrekening juist wordt opgesteld en dat aangiften juist en tijdig worden gedaan. Maar dat zijn eigenlijk vanzelfsprekende zaken. Wolfsbergen Van Haarlem bewijst zijn kracht vooral als competente gesprekspartner van de belastingdienst, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek. Meerwaarde is ook gelegen in de specifieke advisering op het gebied van herfinancieringen of de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. Het afgeven van accountantsverklaringen en het verzamelen van managementinformatie zijn ook belangrijke aspecten van de veelzijdige dienstverlening aan ondernemers.Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels