Stichtingen en Verenigingen

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen hebben geen directe eigenaren of aandeelhouders en opereren dus onafhankelijk. Ze worden geleid door een bestuur en kunnen voor de uitvoering van taken werknemers in loondienst hebben. Stichtingen en verenigingen zijn zeer geschikt voor ideële doelen of het uitvoeren van (deel)taken waarbij een eigenaar van een onderneming geen invloed mag hebben. In beginsel zijn stichtingen en verenigingen niet belastingplichtig, maar wanneer zij structureel winst maken of concurreren met belastingplichtige lichamen worden zij aangeslagen voor de vennootschapsbelasting.

Brede dienstverlening

Wolfsbergen Van Haarlem kan u bijstaan in een glasheldere en transparante rapportage naar iedereen die belang heeft bij uw stichting of vereniging. Ook staan we u bij met bijvoorbeeld een beoordelingsverklaring bij een jaarrekening of een accountantsverklaring bij een subsidieaanvraag.

Wij houden scherp in het oog hoe het zit met uw belastingverplichtingen: wij zorgen voor het opstellen van de jaarrekeningen en een juiste en tijdige aangifte. Wij houden echter ook in de gaten of u bijvoorbeeld omzetbelasting verschuldigd bent.

Kortom, we helpen u bij het toepassen van complexe fiscale regels en houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en zijn namens u een competente gesprekspartner bij de belastingdienst, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek


Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels