Accountants

De ondernemende accountants

De dienstverlening van onze accountants wordt exact toegesneden op uw situatie. Flexibel en zonder franje waarbij wij verder kijken dan de grenzen van ons vakgebied. Aan een kamergeleerde hebt u niets, aan een meedenkende professional des te meer!
 
Vanuit ons ondernemerschap nemen wij bedrijfseconomische aspecten mee in onze advisering. Onze kritische helicopterview leidt tot strategische adviezen over kort- en langlopende planning, financieringen, subsidies etc. die van grote waarde zijn voor ondernemers.
 
Daarbij zorgen wij voor de praktische follow-up: het verzorgen of begeleiden van de financiële administratie, het voldoen aan de eisen van het jaarrekeningenrecht en aan fiscale verplichtingen zoals aangiften omzetbelasting. Ook kunnen wij u adviseren bij de inrichting van uw financiële administratie zodat deze een goede basis vormt voor de gewenste managementinformatie om uw onderneming te leiden en tijdig bij te sturen.

 1. Verzorgen of begeleiden financiële administratie
 2. Administratief interim-management/administratieve bijstand
 3. Verzorgen aangiften omzetbelasting
 4. Verzorgen salarisadministratie en aangiften loonbelasting
 5. Samenstelling van jaarrekeningen
 6. Opstellen deponeringsstukken Kamer van Koophandel
 7. Advies over administratieve organisatie
 8. Begeleiding opzet financiële administratie en interne controle
 9. Begeleiden en implementeren managementrapportages
 10. Waardebepaling van ondernemingen
 11. Financieringsadviezen
 12. Begeleiden reorganisaties, fusies, splitsing en overnames
 13. Omzetting persoonlijke onderneming naar een (besloten) vennootschap
 14. Automatiseringsvraagstukken t.b.v. financiële organisatie
 15. Advies over pensioen, verzekeringen, arbeidsvoorwaarden

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels