Assurance

Assurance - voor optimale zekerheid

Op het gebied van Assurance biedt Wolfsbergen Van Haarlem diensten waarvoor u normaal gesproken aangewezen bent op de grote kantoren. Wij hebben een samenwerkingsverband met een audit-only kantoor met AFM-vergunning voor het afgeven van verklaringen bij jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde ondernemingen die op grond van wettelijke bepalingen controleplichtig zijn.

Indien u daartoe niet wettelijk verplicht bent, maar belanghebbenden graag zekerheid wilt verschaffen, kunnen wij accountantscontrole verrichten op uw jaarrekening of andere financiële opstellingen.


Onze controleverklaring of beoordelingsverklaring wekt vertrouwen over uw financiële opstellingen bij banken, aandeelhouders, kredietverzekeraars en crediteuren, leden, subsidieverschaffers en andere partijen in het maatschappelijk verkeer. Uit de controle volgen ook attentiepunten met voorstellen voor oplossingen die kunnen bijdragen aan de praktische en inhoudelijke verbetering van uw (administratieve) organisatie. Wij presenteren deze in een toegankelijke management letter.

Assurance diensten Wolfsbergen Van Haarlem

 

 1. Beoordelingsverklaringen bij jaarrekening
 2. Controle van en verklaringen bij:
  • Subsidieafrekening
  • (Liquiditeits)prognose
  • (Vastgoed)prospectus
  • Afdracht belastingen
  • Verzekeringen (bijv. omzetverklaringen)
 3. Opzet en vastlegging van administratieve organisatie en interne (risico)beheersingsomgeving
 4. Advisering over waarderings- en verslaggevingsregels
 5. Advisering en begeleiding bij belangrijke transacties, investering en bedrijfsopvolging of overnames.

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels