Belastingadviseurs

Belastingadviseurs kiezen scherpe koers

Gedegen en creatieve adviezen op een hoog fiscaal niveau. En, als het kan, scherp aan de wind maar wel altijd met oog voor de realiteit zonder onverantwoorde risico’s. Wolfsbergen Van Haarlem haalt eruit wat erin zit maar houdt het wel praktisch hanteerbaar want procedures wilt u natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Wij bieden maatwerk; niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.

De fiscale wet- en regelgeving verandert voortdurend. Met onze zeer actuele kennis van zaken spelen wij hier actief op in. Zo vertalen wij kansen en bedreigingen uit de fiscaliteit naar uw individuele situatie. Daarbij bedienen wij ons van heldere, duidelijke taal, want de materie is al complex genoeg. Wij zorgen ook voor de praktische uitvoering, zodat tijdig wordt voldaan aan al uw fiscale verplichtingen. Met onze docentschappen bij verschillende instellingen houden wij onze cursisten, maar ook onszelf scherp bij de les.

Belastingadviesdiensten

 1. Aangiften vennootschapsbelasting
 2. Optimalisering fiscale beloningsstructuur
 3. Begeleiden reorganisaties, fusies, splitsing en overnames
 4. Due diligence onderzoeken
 5. Wijziging ondernemingsstructuur
 6. Opzetten samenwerkingsvormen
 7. Omzetting persoonlijke onderneming naar een (besloten) vennootschap
 8. Pensioen- en oudedagsvoorzieningen
 9. Wijziging in vestigingsplaats
 10. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting
 11. Fiscale begeleiding aan- en verkoop van onroerende zaken
 12. Aangiften inkomstenbelasting
 13. Optimaliseren van inkomsten in de diverse boxen Inkomstenbelasting
 14. Inkomens en vermogensplanning i.v.m. erfbelasting en schenkbelasting
 15. Fiscale begeleiding huwelijkse voorwaarden en testamenten
 16. Fiscale begeleiding bij echtscheidingen
 17. Advisering omtrent fiscale woonplaats
 18. Fiscale begeleiding beleggingsstrategieën

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels